SEE Mobility 2023

Međunarodni sajam

za saobraćajne tehnologije i usluge

Beograd, 30. - 31. maj 2023.
Uslovi za izlagače

1) Dozvola za izlagače

Kao izlagači podrazumevaju se svi zakonski registrovani ponuđači materijala, proizvoda i usluga, državne i visokoškolske institucije iz zemlje, regiona i inostranstva. Organizator donosi odluku o učešću na sajmu prema vlastitim kriterijumima i prioritetima. Moguće je da dva ili više izlagača iznajme jedan štand. Mogućnost otkazivanja zakupa štanda nakon prijave i uplate je isključen. Plasiranje izlagača na željenim pozicijama u hali sajma će se uzeti u obzir ali bez mogućnosti obavezivanja organizatora da tu želju ispuni. Istovremeno, neispunjenje dodele željene pozicije na sajmu ne može biti razlog za povlačenje prijave i uplate.

 

2) Uslovi plaćanja

Osnovni kriterijum za dodeljivanje sajamskog štanda je potvrda Vaše prijave od strane organizatora, poslovnog udruženja BSN (Business Support Network). Plaćanje se vrši u evrima (izlagači van Srbije) ili u dinarima (izlagači u Srbiji) po prodajnom kursu evra kod banke u kojoj organizator ima račun, na dan ispostave fakture za zakup štanda. Plaćanje zakupa štanda treba da se izvrši najkasnije tri nedelje nakon potvrde Vaše prijave od organizatora. U slučaju da ulata ne bude izvršena pravovremeno, organizator ima pravo da isti štand dodeli drugom izlagaču. Predviđene cene za zakup štanda su u neto iznosu te izlagači iz inostranstva snose troškove bankarskog transfera. Čitav proces plaćanja odvija se isključivo između izlagača i organizatora.

U slučaju da vlasnik sajamskog prostora u periodu do aprila 2023. godine značajno podigne cene zakupa prostora zbog rapidnog povećanja cena energije ili usled inflatornog udara, organizator zadržava pravo da procentualno koriguje cene zakupa sajamskih štandova izlagačima.

 

3) Raskidanje ugovora

Organizatoru je dozvoljeno da ovaj sajam zbog ozbiljnog razloga (usled elementarne nepogode, požara, poplave, ograničenja za događaje u zatvorenom prostoru usled pandemije Covid-19 nedovoljnog broja izlagača, otkazivanja ili povlačenja iz ugovora vlasnika izlagačkog prostora) isti ograniči, smanji ili otkaže. U tom slučaju organizator će vratiti novac do tada  prijavljenim izlagačima umanjenom za bankarski transfer koji kao trošak preuzimaju izlagači.

 

4) Korišćenje štandova

Svi sajamski štandovi su tipski i ne postoji mogućnost za individualno dodatno brendiranje koje odstupa od predviđenih dimenzija jedne od četiri ponuđene mogućnosti (vidi stranu 2). U radno vreme započete sajamske manifestacije nisu dozvoljeni nikakvi paralelni ili dodatni radovi na štandu. U vreme održavanja sajma vladaju propisi koje je doneo organizator. Lepljenje ili kačenje reklamnog materijala van svog štanda, po stepenicama, hodnicima ili zidovima, nije dozvoljeno. Ukoliko se to desi za uklanjanje ovakvog materijala snosi štetu i dodatni trošak izlagač. Međutim, deljenje reklamnog materijala u vidu letaka, zastavica, flajera itd. izlagačima je dozvoljeno uz prethodnu pismenu saglasnost organizatora. Lepljenje i izlaganje dekoracionog materijala unutar vlastitog štanda izlagačima je dozvoljeno samo ukoliko taj materijal bez problema ili ostataka (lepka, lepljive trake…) može da se ukloni. Nije dozvoljeno bušenje montažnih pregradnih zidova štandova niti zakucavanje eksera, kuka, šrafova i sl. Izlagačima nije dozvoljeno da individualno montiraju razglas ili zvučnike preko kojih će glasno puštati muziku i prezentacije. Prezentacije izlagača putem flat ekrana moraju vizuelno i akustično da budu takve da to ne ometa druge izlagače pored i oko njih. Kuvanje odnosno pripremanje tople supe i napitaka na samim štandovima zbog ometanja mirisom drugih izlagača i posetioca nije dozvoljeno.

 

5) Montaža-demontaža

Svi štandovi su tipski i kompletnu montažu-demontažu organizovaće organizator sajma u saradnji sa firmom koja će obezbediti štandove. Montaža štandova uslediće 29.05.2023. a demontaža nakon radnog vremena sajma, 31.05.2023.

Izlagači mogu svoj reklamni materijal da donesu na svoj štand rano ujutru 30.05.2023, od 8.00 časova.

U slučaju da izlagači žele da postave krupnije uzorke svojih proizvoda na štand njihovo postavljanje se mora unapred dogovoriti sa firmom koja montira štandove i biti završeno 29.05.2023. Nakon zvaničnog otvaranja sajma 30.05.2023, od 10.00 časova, postavljanje krupnijih uzoraka na štandove neće biti moguće.

6) Lagerovanje reklamnog i drugog materijala

Za lagerovanje kutija sa reklamnim materijalom organizator će obezbediti posebnu prostoriju za to. Nije dozvoljeno, zbog protivpožarnih uslova, pakovanja sa materijalom ostavljati van štandova, po međuprostoru, hodnicima, stepeništu, prolazima itd. Nije dozvoljeno na sajamski prostor unositi eksplozivne, hemijske ili druge opasne materijale.

7) Prihvatanje uslova za izlagače

Svi individualni ili grupni izlagači na sajmu SEE Mobility 2023, sa potpisanim poslatim zahtevom za učešće na sajmu prihvataju sve prethodno navedene obavezne uslove za izlagače.

Takođe, organizator SEE Mobility se obavezuje da svim sponzorima sajma (platinum, zlatni i srebrni sponzori) nakon slanja potpisane prijave sponzora za učešće garantuje realizaciju svih aktivnosti navedenih u Sponzorskoj ponudi.